Proje Geliştirme

Proje Geliştirme

Proje Geliştirme

Akas Enerji, yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirirken titizlikle hareket etmektedir. Bu süreçte, arazi seçimi aşamasında potansiyel alanları detaylı bir şekilde inceler ve projenin gereksinimlerini karşılayacak uygun araziyi belirler. Ardından, fizibilite çalışmaları yaparak projenin teknik ve ekonomik açıdan gerçekleştirilebilirliğini değerlendirir. Kurum görüşleri alarak yerel ve ulusal düzeyde gerekli izin ve onayları sağlar ve projenin yasal zeminde güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlar. Çağrı mektubu veya lisans başvurusu yaparak projenin resmi olarak tescillenmesini ve gereken lisansların alınmasını sağlar. Son olarak, imar işleriyle ilgilenerek projenin inşası için gerekli izinleri alır ve arazinin kullanımını planlar.

  • Arazi Seçimi
  • Fizibilite Çalışmaları
  • Kurum Görüşleri
  • Çağrı Mektubu/ Lisans Alınması
  • İmar İşleri